Taxibooker

....Taxibooker heeft diverse mogelijkheden die we vanuit verschillende hoeken toelichten.

Kies hieronder en leer alles over Taxibooker. Wil je direct contact met ons? We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via +31 20 8020800..Taxibooker has several features that we explain from different angles. Choose below and learn all about Taxibooker. Would you like to contact us directly? We can be reached by phone on weekdays at +31 20 8020800....

....Klanten​..​Customers....

Geef jouw klanten de mogelijkheid een taxi te bestellen via WhatsApp. Taxibooker maakt het mogelijk. 

..Give your customers the ability to order a taxi via WhatsApp. Taxibooker makes it possible. ....

....Taxicentrale..Taxi Company....

....Taxibooker is geen taxi platform.

Wij zijn een plug-in voor jouw platform.

..Taxibooker is not a taxi platform.
We are a plug-in for your platform. ....

Portal

....In de Taxibooker portal kun je zelf veel instellen zoals vertalingen en Points of Interest.

..In the Taxibooker portal, you can set many things yourself such as translations and Points of Interest. ....


Call Deflection

....Verbind een inkomend telefoongesprek direct door naar Taxibooker, dat is wat Call Deflection voor je doet.

..Connect an incoming phone call directly to Taxibooker, that's what Call Deflection does for you. ....

Messengers

....WhatsApp is de meest bekende messengers, maar we ondersteunen ook Facebook Messenger, Telegram en dergelijke.

Daarnaast is er een eigen API en een Progressive Web App die koppelingen met Alexa en Google Assistent mogelijk maken.

..WhatsApp is the most well-known messengers, but we also support Facebook Messenger, Telegram and the like.

There is also a proprietary API and a Progressive Web App that enable links to Alexa and Google Assistant. ....