....Wie is Taxibooker?..Who is Taxibooker?....

Woman ordering taxi using Taxibooker WhatsApp

....Taxibooker is een concept van DenCom. Wij hebben meer dan 20 jaar actieve ervaring in het ICT landschap voor taxi's. Van dispatching software tot telefooncentrale, taxi apparatuur, taxi meter, boordcomputer taxi en natuurlijk de apps. We zijn bekend met alle facetten.

..Taxibooker is a concept of DenCom. We have more than 20 years of active experience in the ICT landscape for taxis. From dispatching software to telephone switchboard, taxi equipment, taxi meter, on-board computer taxi and of course the apps. We are familiar with all facets.

....Gedurende de corona periode is het concept voor Taxibooker ontstaan. In korte tijd hebben we een proof of concept gebouwd. Met deze POC was de eerste klant snel overtuigd en zijn we gestart met de daadwerkelijke realisatie. Begin februari 2022 hebben we de eerste versie geactiveerd, met als doel om binnen enkele maanden tot 500 bestellingen per maand te groeien. Dat doel was in 2 weken bereikt. Rechts kun je de actuele resulaten tot nu toe zien, waar we echt trots op zijn. ..During the corona period, the concept for Taxibooker was born. In a short time we built a proof of concept. With this POC, the first customer was quickly convinced and we started the actual realization. We activated the first version in early February 2022, with the goal of growing to 500 orders per month within a few months. That goal was achieved in 2 weeks. On the right you can see the actual results so far, which we are really proud of. ....

....We zijn geen taxi platform en zullen dat ook niet worden. We hebben ons als doel gesteld de taxi platformen in staat stellen om eenvoudig gebruik te laten maken van onze diensten. We zijn als zodanig een plugin. Wij blijven ons focussen op het steeds beter maken van de conversaties zodat jouw klant een optimale ervaring krijgt. ..We are not and will not become a taxi platform. Our goal is to enable taxi platforms to easily use our services. As such, we are a plugin. We continue to focus on making conversations better and better so that your customer gets the best possible experience. ....

....Aantal kilometers..Number of kilometers....

> 38.000+

....Aantal opdrachten..Number of orders....

> 39.000+

Call Deflection ratio

25%

Taxibooker logo