• Taxibooker Call Deflection

    ....Call Deflection is een ideale manier om jouw klanten te informeren over Taxibooker en ze direct om te leiden naar deze manier van een taxi bestellen. ..Call Deflection is a perfect way to inform your customers about Taxibooker and redirect them directly to this way of ordering a taxi. ....

....Wat is Call Deflection..What is Call Deflection....

​​....Call Deflection is een techniek waarbij een beller de mogelijkheid aangeboden krijgt om een gesprek voort te zetten via Taxibooker. Een zeer eenvoudige en effectieve marketing methode, hebben we vastgesteld. ..Call Deflection is a technique where a caller is offered the opportunity to continue a call through Taxibooker. A very simple and effective marketing method, we have found. ....

....Of je deze optie kan inzetten, is afhankelijk van de mogelijkheden van jouw telefonieplatform. We helpen je graag om te bepalen of jouw centrale hiervoor geschikt is. In de meeste gevallen zal dit mogelijk zijn. ..
Whether you can deploy this option depends on the capabilities of your telephony platform. We would be happy to help you determine if your PBX is suitable for this. In most cases this will be possible. ....

....Waarom Call Deflection..Why Call Deflection....

....Call Deflection geeft je de mogelijkheid om iedere klant te informeren over de nieuwe manier van bestellen via Taxibooker. Je kunt dit bij ieder inkomend gesprek doen via een 'announcement' of wanneer klanten in een wachtrij staan. ..Call Deflection allows you to inform every customer about the new way of ordering through Taxibooker. You can do this with every incoming call via an "announcement" or when customers are in a queue. ....

....Zodra een beller kiest voor deze route, ontvangen ze van Taxibooker een WhatsApp bericht en kan het bestelproces beginnen. ..As soon as a caller chooses this route, they receive a WhatsApp message from Taxibooker and the ordering process can begin. ....

....Een groot voordeel van Call Deflection is dat de klant direct het juiste nummer in zijn/haar telefoon heeft staan voor toekomstige bestellingen. ..A major advantage of Call Deflection is that the customer immediately has the correct number in his/her phone for future orders. ....

....Is Call Deflection beschikbaar voor mijn telefooncentrale? ..Is Call Deflection available for my telephone system? ....

....Afhankelijk van jouw centrale kunnen we Call Deflection aanbieden. Dat kan zo eenvoudig zijn als een extra telefoonnummer waarnaar wordt doorgeschakeld. Ook kan Taxibooker zich als 'intern' telefoontoestel aanmelden op een centrale waardoor je geen doorschakelkosten hebt. ..Depending on your PBX, we can offer Call Deflection. This can be as simple as an additional phone number that is forwarded to. Alternatively, Taxibooker can register as an 'internal' phone to a PBX which means you have no call transfer charges. ....

....Het Taxibooker team zal je helpen bij het vaststellen van de mogelijkheden. ..The Taxibooker team will help you determine the options. ....

Progressive Web App

....Taxibooker kan op basis van het telefoonnummer direct bepalen of de beller WhatsApp heeft. Heeft de beller dat niet, stuurt Taxibooker een SMS met daarin een unieke link naar de Taxibooker Progressive WebApp (PWA). Via die link kan de beller alsnog de taxi bestellen.

..Based on the phone number, Taxibooker can immediately determine if the caller has WhatsApp. If the caller does not, Taxibooker sends an SMS containing a unique link to the Taxibooker Progressive WebApp (PWA). Through that link, the caller can still order the taxi.

....