• ....Taxibooker voor jouw klanten..Taxibooker for your customers....

  ....Met de Taxibooker plug-in kunnen jouw klanten eenvoudig een taxi bestellen via de populaire messengers zoals WhatsApp, Telegram en Facebook Messenger..With the Taxibooker plug-in, your customers can easily order a taxi via popular messengers such as WhatsApp, Telegram and Facebook Messenger....

....Bestel je taxi met WhatsApp..Order your taxi via WhatsApp....

....

Het bestel proces (de conversatie) start je door simpelweg het woord taxi te sturen naar jouw WhatsApp Business nummer. Ook kan de conversatie worden gestart via Call Deflection.


Tijdens de conversatie wordt een aantal vragen gesteld:

 • Wat de ophaal locatie is (de klant kan een adres invoeren of eenvoudig de locatie delen)
 • Bevestiging van de ophaal locatie
 • Wanneer de taxi nodig is (direct of reserveren)


Verder wordt er informatie gedeeld:

 • Het ordernummer van de boeking
 • Welke auto er komt (mogelijk met kenteken, kleur en merk)
 • Hoe lang het duurt voordat de taxi op de ophaal locatie is


Wanneer de klant op de plaats van bestemming is aangekomen, wordt een afrondend bericht naar de klant gestuurd.

..

You start the ordering process (the conversation) by simply sending the word taxi to your WhatsApp Business number. The conversation can also be started via Call Deflection.


During the conversation a number of questions are asked: 

 • What the pickup location is (the customer can enter an adress of simply share the location)
 • Confirmation of the pickup location
 • When the taxi is needed (immediate or reservation)

Further information is shared:

 • The order number of the booking
 • Which car is coming (possible with license plate number, color and make)
 • How long it will take for the taxi to arrive at the pickup location

When the customer has arrived at the destination, a wrap-up message is sent to the customer.

....

QR code TCA Taxi Amsterdam WhatsApp


....

Heb je een taxi nodig in Amsterdam? Scan de QR-code of klik op deze link:
TCA Taxi Amsterdam. ..
Need a taxi in Amsterdam? Scan the QR-code, or follow this link: TCA Taxi Amsterdam. ....

Taxibot

....Het volledige gesprek wordt gevoerd door Taxibot, de AI Chatbot van Taxibooker.

Taxibot
is continu in ontwikkeling. Zo leert de bot van ieder gesprek en past zich daarop aan. 


Heb je een specifieke functionele wens of eis? Neem dan 
contact met ons op.

..

The entire conversation is conducted bij Taxibot, Taxibooker's AI Chatbot. 

Taxibot
is constantly evolving. Thus, the bot learns from every converation and adapts accordiingly. 

Do you have a specific functional wish or requirement? If so, please contact us. 

....

Taxibot