....TAXIBOOKER FUNCTIES..TAXIBOOKER FUNCTIONS....

....TAXIBOOKER is een zeer complete bestel oplossing voor ieder taxiplatform. Ons eco systeem is zeer modern, gehost in EU datacenters en modulair. 

Wat TAXIBOOKER voor jou kan betekenen, is vooral afhankelijk van de mogelijkheden van jouw taxi platform. ..TAXIBOOKER is a very complete ordering solution for any taxi platform. Our eco-system is very modern, hosted in EU data centers and modular.
What TAXIBOOKER can do for you depends mainly on the capabilities of your taxi platform. ....

Taxibooker logo

WhatsApp Business

....We zorgen ervoor dat jouw bestaande vaste telefoonnummer geschikt wordt voor het versturen en ontvangen van WhatsApp berichten. Je hebt geen nieuw nummer nodig. We ontzorgen je volledig bij het aansluiten hiervan. ..We make sure that your existing landline phone number becomes suitable for sending and receiving WhatsApp messages. you do not need a new number. We completely relieve you of the hassle of connecting this. ....

 • ....Je krijgt een eigen portal waarin je zelf je bedrijfsprofiel kunt instellen. .. You get your own portal where you can set up your own company profile. ....
 • ....Je profiteert van onze volume kortingen bij WhatsApp. ..You benefit from our volume discounts at WhatsApp. ....
Taxibooker logo

....API Koppeling..API Link....

....Ons moderne TAXIBOOKER eco systeem stelt ons in staat om met ieder taxi platform te koppelen. Onze ontwikkelaars hebben jarenlange ervaring en ontzorgen je volledig bij het realiseren van de API koppeling met jouw taxi platform. ..Our modern TAXIBOOKER eco system allows us to interface with any taxi platform. Our developers have years of experience and will take the hassle out of realizing the API connection with your taxi platform. ....
 • ....We hebben al een API koppeling met FMS en iCabbi .. We already have an API link with FMS and iCabbi. ....
 • ....Op dit moment werken we aan Wintax. ..Currently we are working on Wintax.
  ....

Taxibooker logo

Chatbot

....Het hart van TAXIBOOKER is natuurlijk onze chat bot. We ondersteunen diverse talen zoals Nederlands, Engels en Duits en binnenkort ook Fins. ..The heart of TAXIBOOKER is of course our chat bot. We support several languages such as Dutch, English and German and soon Finnish. ....

 • ....Onze chatbot maakt gebruik van AI technologie en wordt door iedere conversatie weer slimmer. ..Our chatbot uses AI technology and gets smarter with every conversation. ....
 • ....Je kunt de gewenste teksten in de conversatie aanpassen naar je eigen stijl (formeel, informeel). ..You can customize the desired texts in the conversation according to your own style (formal, informal). ....
Taxibooker reservering app
Taxibooker logo

....Direct een taxi bestellen..Order a taxi directly....

....Geef jouw klanten de nieuwe bestelervaring en laat ze een taxi bestellen via WhatsApp. Stuur eenvoudig het woord TAXI naar jouw nummer en de chatbot start direct de conversatie. ..Give your customers the new ordering experience and let them order a taxi via WhatsApp. Simply send the word TAXI to your number and the chatbot will start the conversation immediately. ....
 • ....Via een adres, een locatie pin of bijvoorbeeld naam van een hotel, restaurant etc, achterhalen we snel waar je klant moet worden opgehaald. ..Through an address, a location pin or for example name of a hotel, restaurant etc, we quickly find out where to pick up your customer. ....
 • ....De chatbot boekt direct de taxirit in jouw platform en houdt de klant op de hoogte. ..The chatbot directly books the taxi ride in your platform and keeps the customer informed. ....Taxibooker logo

....Een taxi reserveren..Booking a taxi....

....Natuurlijk ondersteunen we ook het reserveren van een taxi. Dit kan al op basis van het ophaal adres en tijdstip, maar we kunnen ook eindadres uitvragen, aantal personen etc. ..Of course, we also support taxi reservation. This can already be done based on the pick-up address and time, but we can also request final address, number of people etc. ....

 • ....Zodra de rit is geboekt, zal onze chatbot jouw klanten op de hoogte houden van de vorderingen. ..Once the ride is booked, our chatbot will keep your customers informed of the progress. ....
 • ....Annuleren van een bestelling kan natuurlijk ook. ..Canceling an order is, of course, also possible.   ....


Taxibooker logo

....Prijsberekening..Pricing....

....Niet zelden zien we de vraag voorbij komen "Wat kost het ?" Afhankelijk van de mogelijkheden van jouw taxiplatform kunnen we de ritprijs berekenen en ter bevestiging doorgeven aan jouw klant. ..Not infrequently we see the question come along "What does it cost?" Depending on the capabilities of your taxi platform, we can calculate the fare and provide it to your customer for confirmation. ....

 • ....Een berekende prijs zullen we meegeven in de ritopdracht. ..We will include a calculated price in the ride order. ....
 • ....Ook kunnen we algemene informatie geven op start- en kilometer tarieven. ..We can also provide general information on start and mileage rates.


  ....
Taxibooker logo

....Schiphol..Schiphol Airport....

....Klanten ophalen op Schiphol (of andere luchthavens) kan uitdagend zijn. Met TAXIBOOKER kun je heel gericht je klant informeren hoe laat en waar je de klant zal ophalen. ..Picking up clients at Schiphol Airport (or other airports) can be challenging. With TAXIBOOKER you can  inform your client specifically what time and where you will pick them up. ....

 • ....TAXIBOOKER zal de exacte ophaal locatie naar je klant sturen. ..TAXIBOOKER will send the exact pickup location to your customer. ....
 • ....Ook de gegevens van de taxi zoals kleur, model en daklichtnummer kunnen we meesturen. ..We can also include the details of the taxi such as color, model and roof light number. ....

Taxibooker logo

FAQ

....Met de FAQ module kun je in een conversatie je klant helpen met minder vaak voorkomende vragen. Hiermee ontlast je de collega's. ..With the FAQ module, you can help your customer in a conversation with less common questions. This will relieve your colleagues. ....
 • ....Verwijs klanten bijvoorbeeld naar een Lost&Found of Klachten pagina. ..For example, refer customers to a Lost&Found or Complaints page. ....

....
.
..
....

Taxibooker logo

Points of interest

....In veel steden komt het voor dat een taxi niet kan voorkomen op het gewenste adres. Bijvoorbeeld in een uitgaansgebied. Met TAXIBOOKER kun je dit eenvoudig oplossen. ..In many cities, it happens that a taxi can't drive up to the desired address. For example, in an entertainment area. With TAXIBOOKER you can solve this easily. ....

 • ....Spreek voor een gebied of specifiek adres een ophaal locatie af en TAXIBOOKER stuurt die locatie naar je klant. ..Agree on a pickup location for an area or specific address and TAXIBOOKER will send that location to your customer. ....
 • ....Markeer complete gebieden voor speciale evenementen zoals Koningsdag zodat je klanten precies weten wat te verwachten. ..Mark complete areas for special events like Kingsday so your customers know exactly what to expect.


....