....TAXIBOOKER FUNCTIES..TAXIBOOKER FUNCTIONS..TAXIBOOKER FUNKTIONEN....

....TAXIBOOKER is een zeer complete bestel oplossing voor ieder taxiplatform. Ons eco systeem is zeer modern, gehost in EU datacenters en modulair. 

Wat TAXIBOOKER voor jou kan betekenen, is vooral afhankelijk van de mogelijkheden van jouw taxi platform. ..TAXIBOOKER is a very complete ordering solution for any taxi platform. Our eco-system is very modern, hosted in EU data centers and modular.
What TAXIBOOKER can do for you depends mainly on the capabilities of your taxi platform. ..TAXIBOOKER ist einde sehr komplette Bestel lösung für jede Taxiplattform. Unser Ökosystem ist sehr modern, wird in EU-Rechenzentren gehosted und ist modular aufgebaut.
Was TAXIBOOKER für Sie tun kann, hängt hautpsächtlich vond den Möglichkeiten Ihrer Taxiplattform ab. ....

Taxibooker logo

WhatsApp Business

....We zorgen ervoor dat jouw bestaande vaste telefoonnummer geschikt wordt voor het versturen en ontvangen van WhatsApp berichten. Je hebt geen nieuw nummer nodig. We ontzorgen je volledig bij het aansluiten hiervan. ..We make sure that your existing landline phone number becomes suitable for sending and receiving WhatsApp messages. you do not need a new number. We completely relieve you of the hassle of connecting this. ..Wir sorgen dafür, dass Ihre bestehende Festnetznummer für das Senden und Empfangen von WhatsApp-Nachrichten geeignet wird. Sie brauchen keien neue Nummer. Wir nehmen Ihnen den Aufwand für den Anschluss komplett ab. ....

 • ....Je krijgt een eigen portal waarin je zelf je bedrijfsprofiel kunt instellen. .. You get your own portal where you can set up your own company profile. ..Sie erhalten Ihr eigenes Portal, auf dem Sie Ihr eigenes Unternehmensprofil einrichten können. ....
 • ....Je profiteert van onze volume kortingen bij WhatsApp. ..You benefit from our volume discounts at WhatsApp. ..Sie profitieren von unseren Mengenrabatten bei WhatsApp. ....
Taxibooker logo

....API Koppeling..API Link..API Kupplung....

....Ons moderne TAXIBOOKER eco systeem stelt ons in staat om met ieder taxi platform te koppelen. Onze ontwikkelaars hebben jarenlange ervaring en ontzorgen je volledig bij het realiseren van de API koppeling met jouw taxi platform. ..Our modern TAXIBOOKER eco system allows us to interface with any taxi platform. Our developers have years of experience and will take the hassle out of realizing the API connection with your taxi platform. ..Unser modernes TAXIBOOKER-Ökosystem ermöglicht uns die Anbindung an jede Taxiplatform. Unsere Entwickler haden jahrelange Erfahrung und nehmen Ihnen die Mühe ab, die API-Verbindung mit Ihrer Taxiplattform zu realisieren. ....
 • ....We hebben al een API koppeling met FMS en iCabbi .. We already have an API link with FMS and iCabbi. ..Wir haben bereits eine API-Kupplung mit FMS und iCabbi ....
 • ....Op dit moment werken we aan Wintax. ..Currently we are working on Wintax. ..Wir arbeiten derzeit an Wintax.
  ....

Taxibooker logo

Chatbot

....Het hart van TAXIBOOKER is natuurlijk onze chat bot. We ondersteunen diverse talen zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans en Fins. ..The heart of TAXIBOOKER is of course our chat bot. We support several languages such as Dutch, English, German, French Finnish. ..Das Herzstück von TAXIBOOKER ist natürlich unser Chatbot. Wir unterstützen mehrere Sprachen wie Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Finnisch. ....

 • ....Onze chatbot maakt gebruik van AI technologie en wordt door iedere conversatie weer slimmer. ..Our chatbot uses AI technology and gets smarter with every conversation. ..Unsere Chatbot nutzt KI-Technologie und wird mit jedem Gespräch intelligenter ....
 • ....Je kunt de gewenste teksten in de conversatie aanpassen naar je eigen stijl (formeel, informeel). ..You can customize the desired texts in the conversation according to your own style (formal, informal). ..Sie können die gewünschten Texte in der Konversation an Ihren eigenen Stil anpassen (formell, informell) ....
Taxibooker logo

....Direct een taxi bestellen..Order a taxi directly.. Direkt einen Taxi bestellen....

....Geef jouw klanten de nieuwe bestelervaring en laat ze een taxi bestellen via WhatsApp. Stuur eenvoudig het woord TAXI naar jouw nummer en de chatbot start direct de conversatie. ..Give your customers the new ordering experience and let them order a taxi via WhatsApp. Simply send the word TAXI to your number and the chatbot will start the conversation immediately. ..Geben Sie Ihren Kunden ein neues Bestellerlebnis un lassen Sie sie ein Taxi über WhatsApp bestellen. Senden Sie einfach das Wort TAXI an Ihre Nummer und der Chatbot beginnt sofort mit dem Gespräch.  ....
 • ....Via een adres, een locatie pin of bijvoorbeeld naam van een hotel, restaurant etc, achterhalen we snel waar je klant moet worden opgehaald. ..Through an address, a location pin or for example name of a hotel, restaurant etc, we quickly find out where to pick up your customer. ..Durch eine Adresse, einen Standort-Pin oder zum Beispiel den Namen eindes Hotels oder Restaurant finden wir schnell heraus, wo Ihre Kunde abgeholt weden kann. ....
 • ....De chatbot boekt direct de taxirit in jouw platform en houdt de klant op de hoogte. ..The chatbot directly books the taxi ride in your platform and keeps the customer informed. ..Der Chatbot bucht die Taxifahrt sofort auf Ihrer Plattform und hält den Kunden auf dem Laufenden.  ....Taxibooker logo

....Een taxi reserveren..Booking a taxi.. Ein Taxi reservieren....

....Natuurlijk ondersteunen we ook het reserveren van een taxi. Dit kan al op basis van het ophaal adres en tijdstip, maar we kunnen ook eindadres uitvragen, aantal personen etc. ..Of course, we also support taxi reservation. This can already be done based on the pick-up address and time, but we can also request final address, number of people etc. ..Natürlich unterstützen wir auch Taxibuchungen. Dies kann bereits auf der Grundlage der Abholadresse und -zeit erfolgen, aber wir können auch die endgültige Adresse, die Anzahl der Personen usw. extrahieren. ....

 • ....Zodra de rit is geboekt, zal onze chatbot jouw klanten op de hoogte houden van de vorderingen. ..Once the ride is booked, our chatbot will keep your customers informed of the progress. ..Sobald die Fahrt gebucht ist, hält unser Chatbot Ihre Kuden über den Fortschritt auf dem Laufenden. ....
 • ....Annuleren van een bestelling kan natuurlijk ook. ..Canceling an order is, of course, also possible. ..
  Die Stornierung einer Bestelllung ist natürlich auch möglich. 


   ....


Taxibooker logo

....Prijsberekening..Pricing..Preisberechnung....

....Niet zelden zien we de vraag voorbij komen "Wat kost het ?" Afhankelijk van de mogelijkheden van jouw taxiplatform kunnen we de ritprijs berekenen en ter bevestiging doorgeven aan jouw klant. ..Not infrequently we see the question come along "What does it cost?" Depending on the capabilities of your taxi platform, we can calculate the fare and provide it to your customer for confirmation. ..Nicht selten sehen wir die Frage 'Was kostet das?' Je nach den Möglichkeiten Ihrer Taxiplattform können wir den Fahrpreis berechnen und an Ihren Kunden zur Bestätigung weitergeben.  ....

 • ....Een berekende prijs zullen we meegeven in de ritopdracht. ..We will include a calculated price in the ride order. .. Bei der Bestellung der Fahrt wird ein kalkulierter Preis abgegeven. ....
 • ....Ook kunnen we algemene informatie geven op start- en kilometer tarieven. ..We can also provide general information on start and mileage rates. ..Wir können auch allgemeine Informationen über Start-up und Kilometertarife geben. 


  ....
Taxibooker logo

Airport

....Klanten ophalen op een vliegveld kan uitdagend zijn. Met TAXIBOOKER kun je heel gericht je klant informeren hoe laat en waar je de klant zal ophalen. ..Picking up clients at an Airport (or other airports) can be challenging. With TAXIBOOKER you can  inform your client specifically what time and where you will pick them up. ..Die Abholung von Kunden am Flughafen kann eine Herausforderung sein. Mit TAXIBOOKER können Sie Ihren Kunden ganz gezielt mitteilen, wann und wo Sie ihn abholen werden. ....

 • ....TAXIBOOKER zal de exacte ophaal locatie naar je klant sturen. ..TAXIBOOKER will send the exact pickup location to your customer. ..TAXIBOOKER wird Ihrem Kunden den genauen Abholort mitteilen. ....
 • ....Ook de gegevens van de taxi zoals kleur, model en daklichtnummer kunnen we meesturen. ..We can also include the details of the taxi such as color, model and roof light number. ..Wir können auch die Details des Taxis wie Fabe, Modell und Oberlichtnummer angeben. ....

Taxibooker logo

FAQ

....Met de FAQ module kun je in een conversatie je klant helpen met minder vaak voorkomende vragen. Hiermee ontlast je de collega's. ..With the FAQ module, you can help your customer in a conversation with less common questions. This will relieve your colleagues. ..Mit dem FAQ-Modul können Sie Ihren Kunden bei weniger häufigen Fragen in einem Gespräch helfen. Das wird Ihre Kollegen entlasten. ....
 • ....Verwijs klanten bijvoorbeeld naar een Lost&Found of Klachten pagina. ..For example, refer customers to a Lost&Found or Complaints page. ..Verweisen Sie Kunden auf eine Lost&Found- oder Reklamationsseite, zum Beispiel....

....
.
..
....

Taxibooker logo

Points of Interest

....In veel steden komt het voor dat een taxi niet kan voorkomen op het gewenste adres. Bijvoorbeeld in een uitgaansgebied. Met TAXIBOOKER kun je dit eenvoudig oplossen. ..In many cities, it happens that a taxi can't drive up to the desired address. For example, in an entertainment area. With TAXIBOOKER you can solve this easily. ..In vielen Städten kommt es vor, dass ein Taxi nicht an der gewünschten Adresse ersceint. Zum Beispiel in einem Vergnügensviertel. Mit dem TAXIBOOKER können Sie dies leicht lösen. ....

 • ....Spreek voor een gebied of specifiek adres een ophaal locatie af en TAXIBOOKER stuurt die locatie naar je klant. ..Agree on a pickup location for an area or specific address and TAXIBOOKER will send that location to your customer. ..Vereinbaren Sie einen Abholort für ein Gebiet oder eine bestimmte Adresse und TAXIBOOKER wird diesen Ort an Ihren Kunden senden. ....
 • ....Markeer complete gebieden voor speciale evenementen zoals Koningsdag zodat je klanten precies weten wat te verwachten. ..Mark complete areas for special events like Kingsday so your customers know exactly what to expect. ..Markieren Sie komplette Bereiche für besondere Ereignisse wie den Köningstag, damit Ihre Kunden genau wissen, was sie erwartet.


....