• ....Taxibooker koppelt met ieder taxi platform..Taxibooker connects to every taxi platform..Taxibooker verbindet sich mit jeder Taxiplatform....

    ....Heeft jouw taxi platform een API, dan Taxibooker ermee gekoppeld worden. .. If your platform has an API, Taxibooker can be connected to it. ..Wenn Ihre Taxiplattform über eine API verfügt, kann Taxibooker mit ihr verbunden werden. ....

....Taxibooker koppelt met jouw taxi platform..Taxibooker connects to your taxi platform..Taxibooker verbindet sich mit Ihrer Taxiplattform....

....Taxibooker is een plug-in. Dat betekent dat het een eenvoudige uitbreiding is van het platform waar jouw taxicentrale nu al mee werkt. ..Taxibooker is a plug-in. That means it is a simple extension of the platform your taxi dispatch is already working with. ..Taxibooker ist ein Plug-in. Das heißt, es ist eine einfache Erweiterung der Plattform, mit der Ihre Taxizentrale bereits arbeitet. ....

  • ....Taxibooker is 100% operationeel met FMS en iCabbi..Taxibooker is 100% operational with FMS en iCabbi.. Taxibooker ist zu 100% mit FMS und iCabbi einsatsfähig....
  • ....We ontwikkelen op dit moment de koppeling naar Wintax..We are currently developing the link to Wintax..Wir entwickeln derzeit den Link zu Wintax ....
  • ....Heeft jouw taxi platform een API? Dan kunnen we Taxibooker koppelen..Does your taxiplatform have an API? Then we can connect Taxibooker..Verfügt Ihre Taxiplattform über eine API? Dann können wir Taxibooker verbinden....

....Taxibooker ontzorgt..Taxibooker takes care of everything..Taxibooker kümmert sich um alles....

....Het Taxibooker team ontzorgt je bij alle stappen die genomen moeten worden om jouw klanten te laten bestellen via WhatsApp.

..The Taxibooker team takes care of all the steps required to enable your customers to place taxi orders via WhatsApp. 

..Das Taxibooker-Team nimmt Ihnen alle Schritte ab, die nötig sind, damit Ihre Kunden via WhatsApp bestellen. ....

  • ....We ontwikkelen de koppeling met jouw taxi dispatch platform..We will create the link to your taxi dispatch platform.. Wir entwickeln die Anbinding an Ihre Taxidienstplattform....
  • ....We regelen de de complete inrichting van het WhatsApp Business Account..We'll take care of the complete setup of the WhatsApp Business Account..Wie kümmern uns um die komplette Einrichtung des WhatsApp Business Accounts....
  • ....We helpen bij het maken van een 'Call Deflection' in jouw telefooncentrale..We will help to create a 'Call Deflection' in your telephone system..Wir helfen bei der Einrichtung einer 'Anrufumleitung'in Ihrer Telefonzentrale....

Analytics

....Natuurlijk wil je weten hoeveel conversaties er zijn geweest met jouw klanten. Dat zie je eenvoudig terug in de analytics module. Wil je zelf analyses maken? We bieden ook een analytics endpoint aan voor bijvoorbeeld je eigen Business Intelligence software. ..

Of course you want to know how many conversations there have been with your customers. You can easily see that in the analytics module. Do you want to make your own analyses? We also offer an analytics endpoint for your own Business Intelligence software, for example. ..

Natürlich möchten Sie wissen, wie viele Gespräche Sie mit Ihren Kunden geführt haben. Das können Sie ganz einfach im Analysemodul sehen. Möchten Sie Ihre eigene Analysen erstellen? Wie bieten auch einen Analyse-Endpunkt für Ihre eigene Business-Intelligence-Software, zum Beispiel. ....

....Ondersteuning..Support..Unterstützung....

....Taxibooker biedt standaard online en telefonische ondersteuning tijdens kantooruren. Wil je ook kunnen terugvallen op support buiten kantooruren, dan is dat een mogelijkheid. ..

Taxibooker offers standard online and telephone support during business hours. If you also want to be able to fall back on support outside office hours, that is an option. ..

Taxibooker bietet standardmäßig Online- und Telefon-Support während der Bürozeiten. Wenn Sie auch außerhalb der Bürozeiten auf den Support zurückgreifen wollen, ist dat eine Option. ....