• ....Taxibooker koppelt met ieder taxi platform..Taxibooker connects to every taxi platform....

    ....Heeft jouw taxi platform een API, dan Taxibooker ermee gekoppeld worden. .. If your platform has an API, Taxibooker can be connected to it. ....

....Taxibooker koppelt met jouw taxi platform..Taxibooker connects to your taxi platform....

....

Taxibooker is een plug-in. Dat betekent dat het een eenvoudige uitbreiding is van het platform waar jouw taxicentrale nu al mee werkt. ..Taxibooker is a plug-in. That means it is a simple extension of the platform your taxi dispatch is already working with. ....

  • ....Taxibooker is 100% operationeel met FMS en iCabbi..Taxibooker is 100% operational with FMS en iCabbi....
  • ....We ontwikkelen op dit moment de koppeling naar Wintax..We are currently developing the link to Wintax....
  • ....Heeft jouw taxi platform een API? Dan kunnen we Taxibooker koppelen..Does your taxiplatform have an API? Then we can connect Taxibooker....

....Taxibooker ontzorgt..Taxibooker takes care of everything....

....

Het Taxibooker team ontzorgt je bij alle stappen die genomen moeten worden om jouw klanten te laten bestellen via WhatsApp. ..The Taxibooker team takes care of all the steps required to enable your customers to place taxi orders via WhatsApp.. ....


  • ....We ontwikkelen de koppeling met jouw taxi dispatch platform..We will create the link to your taxi dispatch platform....
  • ....We regelen de de complete inrichting van het WhatsApp Business Account..We'll take care of the complete setup of the WhatsApp Business Account....
  • ....We helpen bij het maken van een 'Call Deflection' in jouw telefooncentrale..We will help to create a 'Call Deflection' in your telephone system....

Analytics

....Natuurlijk wil je weten hoeveel conversaties er zijn geweest met jouw klanten. Dat zie je eenvoudig terug in de analytics module. Wil je zelf analyses maken? We bieden ook een analytics endpoint aan voor bijvoorbeeld je eigen Business Intelligence software. ..

Of course you want to know how many conversations there have been with your customers. You can easily see that in the analytics module. Do you want to make your own analyses? We also offer an analytics endpoint for your own Business Intelligence software, for example. ....

....Ondersteuning..Support....

....Taxibooker biedt standaard online en telefonische ondersteuning tijdens kantooruren. Wil je ook kunnen terugvallen op support buiten kantooruren, dan is dat een mogelijkheid. ..

Taxibooker offers standard online and telephone support during business hours. If you also want to be able to fall back on support outside office hours, that is an option. ....